Problemer med skylleknappen?

Indhold:

Når toilettet ikke skyller korrekt

Normalt tænker man ikke så meget over funktionen af skylleknappen på et toilet, den knap du trykker på, når du skyller ud i dit toilet. Men lige så snart skylleknappen ikke virker, er halvdelen af toilettets funktionalitet væk. 

Der kan være flere årsager til at du ikke kan skylle ud i toilettet. Det hænger oftest sammen med at skylleknappen ikke er monteret korrekt - eller sidder helt fast. Men det kan heldigvis løses forholdsvist nemt.   

Min Ifö skylleknap sidder fast?

Har du et Ifö toilet, hvor skylleknappen sidder fast? Så skyldes det ofte at skylleknappen sidder løst, hvilket resulterer i, at vandet i toilettet løber og du ikke kan skylle ud. Løsningen er at spænde doseringsstangen lige under skylleknappen.  

Sådan gør du, hvis du har et Ifö Spira:

  1. Tryk ned på ”stort skyl”, og vip skylleknappen op via hakket under ”lille skyl”.  
  2. Sæt pegefinger ned i den blå doseringsstang, der kommer til syne, når skylleknappen er løftet og spænd den med fingeren i urets retning.  
  3. Vip skylleknappen ned igen og tryk hårdt ned på knappen til du hører et højt klik.  

Sådan gør du, hvis du har et Ifö Sign (illustreret på billedet nedenfor):

  1. Tryk ned på ”lille skyl”, og vip skylleknappen op via hakket under ”stort skyl”.  
  2. Sæt pegefinger ned i den blå doseringsstang, der kommer til syne, når skylleknappen er løftet og spænd den med fingeren i urets retning.  
  3. Vip skylleknappen ned igen og tryk hårdt ned på knappen til du hører et højt klik.  

Ifö skylleknap sidder fast

Mit Ifö toilet kan ikke skylle ud

Oplever du at dit toilet ikke kan skylle ud, kan der være flere årsager.  

Årsag: Du har ikke trykket skylleknappen rigtig fast efter isætning af en Fresh Stick.  

Løsning Sign og Spira: På Ifö Sign skal du trykke hårdt ned i midten af knappen til der høres et klik. På Ifö Spira skal du trykke hårdt ned i siden til du hører et klik. 


Årsag: Den hvide tap under det lille skyl er knækket af, så skylleknappen ikke kan klikkes ned.  

Løsning: Skylleknappen skal skiftes. 


Årsag: Vandstanden i cisternen er for lav.  

Løsning: Demontér skylleknap og cisterne og kontroller vandstanden. Se hvordan i videoen. Er den for lav, skal du rense svømmekoppen (svømmeventilen) for kalk.  

 

Problemer med dit Ifö Cera toilet? 

Har du problemer med at et Ifö Cera ikke kan skylle, kan du læse vores vejledning her

Er vandpåfyldningen på dit Ifö Cera toilet langsom, kan det skyldes, at indløbsslangen er stoppet. Læs vejledningen her.

Download ovenstående årsager og løsninger i pdf-udgave her.

 

Sign/Spira toilet tager ikke vand ind

Kan dit gulvstående Ifö Sign/Spira toilet ikke tage vand ind? Det kan der være flere grunde til. Vi anbefaler, at du renser tilslutningsslangen for snavs samt rengør svømmeventil, svømmer og membran. 

Download guide her.

 

Hvilket toilet/skylleknap har jeg?

Det er nemt at se hvilket Ifö toilet du har, da vores serier har forskellige skylleknapper:

Ifö skylleknapper

 

Skyllemængden på et toilet

Skyllemængden på Ifö toiletter er fabriksindstillet til 4 liter på stort skyl og 2 liter på lille skyl. Selvom en skyllemængde på 2 liter måske lyder af lidt, arbejder Ifö hele tiden på at lave et mere effektivt skyl. Til fordel for dig fordi du sparer på vandet, men også af hensyn til miljøet.  

Ifö Spira toiletterne er designet uden skyllekant - det vi kalder Rimfree. Ifö var de første på markedet til at udvikle et toilet helt uden skyllekant. Og netop denne proces har stillet krav til os om at optimere på toiletskyllet og formen på toiletskålen, så fordelingen af vandet bliver mere effektivt, uden at der bruges mere vand. Bliv klogere på Rimfree.   

Vær opmærksom på, at du ikke kan ændre skyllemængden, hvis dit toilet kun har enkeltskyl. 

 

Justering af skyllemængden på Ifö toiletter?

På Ifö Sign er det muligt at ændre skyllet op til 8 liter på stort skyl og 5 liter på lille skyl.

På Ifö Spira kan de to skyl ændres til 6 liter på stort skyl og 3 liter på lille skyl.  

Man kan have behov for at justere skyllemængden, hvis der er udfordringer med rørføringen og kloaksystem, der hvor man bor. Fælles for Ifö Sign og Ifö Spira er, at du ikke skal afmontere cisternekappen, men kan ændre på skyllemængden blot ved at afmontere skylleknappen.

Du kan downloade en guide til at justere skyllemængden her.

 

Ifö skylleknapper

Stort set alle toiletter fra Ifö kommer med dobbeltskyl både når det gælder gulvstående toiletter og skylleknapper til væghængte toiletter.

Montering af Ifö skylleknap er forskellig alt afhængig af om skylleknappen er til et gulvstående eller vægmonteret toilet. Du finder monteringsvejledninger under de enkelte produkter i vores produktkatalog