Databeskyttelseserklæring og cookie-retningslinjer

 

1 Anvendelsesområde

For brugen af denne hjemmeside www.ifo.dk ("hjemmeside") og de ydelser, der tilbydes via denne, gælder følgende databeskyttelseserklæring. Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os. I det følgende informerer vi om behandlingen af personoplysninger ved brugen af vores hjemmeside. Personoplysninger er alle data, der relaterer sig til eller kan indsamles om dig, som f.eks. navn, telefonnummer, adresse, e-mailadresser og brugeradfærd.


2 Ansvarlig

Driftsansvarlig for denne hjemmeside og dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger via denne hjemmeside er www.ifo.dk3 Databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotection@geberit.com eller på vores postadresse. Tilføj venligst "Databeskyttelsesrådgiver".

 

4 Automatisk dataindsamling og -behandling

4.1 Som på alle andre hjemmesider indsamler vores server automatisk og midlertidigt oplysninger i server-logfilerne, der overføres via browseren, hvis du ikke har deaktiveret det. Hvis du vil besøge vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, der er teknisk nødvendige for os til at kunne vise dig vores hjemmeside og til at sikre stabilitet og sikkerhed:

 • IP-adresse på den anmodende computer
 • Client-filforespørgsel
 • http-svarkode
 • Internetside, som du besøger os fra (Referrer URL),
 • Klokkeslæt for serverforespørgslen
 • Browsertype og -version
 • Anvendt driftssystem på den anmodende computer
   

4.2 Der finder ingen personrelateret analyse af disse server-logfil-data sted. Hvis ovennævnte in-formationer indeholder personoplysninger (især IP-adressen), er det retlige grundlag for ind-samlingen art. 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen ("GDPR"). Den legitime interes-se, vi forfølger, er at sikre, at vores hjemmeside fungerer korrekt. Hvis du har brug for yderlige-re oplysninger om den interesseafvejning, der skal foretages iht. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne nævnt under punkt 2. Indsamlingen af oven-nævnte oplysninger er nødvendig for at levere funktionaliteterne på vores hjemmeside.

4.3 Denne hjemmeside bruger de følgende teknologier og værktøjer. Hvis du ikke ønsker at bruge dem, nævner vi ved hvert enkelt værktøj forskellige muligheder og indstillinger til at hindre brugen af dem.

 

4.4 Google Analytics

4.4.1 Denne hjemmeside bruger Google Analytics, et værktøj til webanalyse fra Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Brugen omfat-ter funktionen "Universal Analytics";. Den giver os mulighed for at tildele data, sessio-ner og interaktioner på tværs af flere enheder et pseudonymiseret bruger-ID, så vi kan analysere en brugers aktiviteter på tværs af enheder. Google Analytics bruger de så-kaldte cookies, som er tekstfiler, der gemmes på din computer for at gøre det muligt at analysere brugen af hjemmesiden.

 

4.4.2 De informationer, der indsamles via cookies om brugen af denne hjemmeside, overføres som regel til en server hos Google i USA, hvor de gemmes. Da IP-anonymiseringen på denne hjemmeside er aktiveret, forkortes din IP-adresse dog forinden af Google inden for medlemsstaterne i EU eller i andre stater, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google, hvor den forkortes. IP-adressen, der er sendt fra din browser af Google Analytics, bliver ikke samkørt med andre data af Google. På vegne af den driftsansvarlige for denne hjemmeside bruger Google disse informationer til at analysere din brug af hjemmesiden, til at udfærdige rapporter over aktiviteterne på hjemmesiden og til at levere andre ydelser til den driftsansvarlige med hensyn til brugen af hjemmesiden og internettet.

 

4.4.3 Du kan undgå cookies ved at sørge for de relevante indstillinger af din browser-software. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald ikke kan bruge samtlige funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan også undgå, at de data, der indsamles om din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), registreres og analyseres af Google ved at downloade og installere en browser-add-on (på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk). Opt-out-cookies forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside. For at hindre at Universal Analytics indsamler data på flere forskellige enheder, skal du udføre opt-out på alle de systemer, du bruger.

 

4.4.4 Brugen af Google Analytics sker på grundlag af vores legitime interesse i at udvikle et passende design, foretage statistisk analyse af brugen af og effektiv annoncering på vores hjemmeside. Det retlige grundlag er art 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

 

4.5 Google AdWords

4.5.1 Vi bruger den service, som Google AdWords (inkl. Google AdWords Remarketing) leverer, for at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud på eksterne hjemmesider ved hjælp af reklamemateriale (såkaldte Google AdWords). I forbindelse med data fra reklamekampagnerne kan vi registrere, hvor stor succes de enkelte reklametiltag har. Vi bruger dette værktøj for at vise dig reklamer, der er af interesse for dig, for at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og for at opnå en rimelig beregning af reklameomkostningerne.

 

4.5.2 Dette reklamemateriale leveres af Google via såkaldte "Ad-servere". Til dette formål bruger vi ad-server-cookies, som kan måle bestemte parametre til succesmåling, som f.eks. visning af annoncer eller brugernes klik. Hvis du kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google AdWords en cookie i din pc. Disse cookies vil som regel udløbe efter 90 dage og bruges ikke til at identificere dig personligt. For denne cookie gemmes normalt unique-cookie-ID, antallet af ad-impressions for hver placering (frekvens), seneste impression (relevant for post-view-conversions) samt opt-out-informationer (der markerer, at brugeren ikke længere ønsker henvendelser) som analyseværdier.

 

4.5.3 Disse cookies giver Google mulighed for at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en AdWords-kundes hjemmeside, og den cookie, der er gemt på brugerens computer, endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden registrere, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet ledt videre til denne side. Alle AdWords-kunder tildeles hver sin cookies. Cookies kan dermed ikke spores via AdWords-kunders hjemmesider. Vi indsamler og behandler ikke selv personoplysninger ved de nævnte reklametiltag. Vi modtager udelukkende statistiske analyser fra Google. Ved hjælp af disse analyser kan vi registrere, hvilke af reklametiltagene der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data via brugen af reklamemateriale, og vi kan ikke identificere brugerne ved hjælp af disse informationer.

 

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1 Denne hjemmeside bruger desuden værktøjet DoubleClick by Google. DoubleClick bruger cookies for at vise relevante annoncer for brugerne, forbedre rapporterne om kampagnernes effektivitet eller – ved aktivering af funktionen Frequency Capping – for at undgå, at en bruger ser de samme annoncer flere gange. Via en cookie-ID registrerer Google, hvilke annoncer der vises i hvilken browser og kan dermed hindre, at de vises flere gange. Med cookie-ID'er kan DoubleClick desuden registrere såkaldte conversions, der har forbindelse til annonceanmodninger. Det er f.eks. tilfældet, hvis en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere åbner hjemmesiden med samme browser og køber noget. Iht. Google indeholder DoubleClick-cookies ingen personoplysninger.

 

4.6.2 På grundlag af de brugte værktøjer Google AdWords og DoubleClick by Google etab-lerer din browser automatisk en direkte forbindelse med serveren hos Google. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af dataene, der indsamles ved, at Google bruger dette værktøj, og informerer dig derfor iht. vores bedste viden: Ved at integrere DoubleClick modtager Google information om, at du har åbnet den pågældende del af vores internetside eller har klikket på en af vores annoncer. Hvis du er registreret ved en af Googles tjenester, kan Google knytte besøget til din konto. Også selvom du ikke er registreret hos Google, eller du ikke er logget på, er der mulighed for, at Google får oplyst din IP-adresse og gemmer den.

 

4.6.3 Du kan få yderligere information om DoubleClick by Google på https://www.google.dk/doubleclick/ samt om databeskyttelsen hos Google generelt: https://policies.google.com/privacy?hl=dk&gl=dk .

 

4.7 Du kan hindre at blive inddraget i Google AdWords og DoubleClick på forskellige måder:

4.7.1 ved hjælp af relevant indstilling af din browser; undertrykkelsen af eksterne cookies medfører især, at du ikke får annoncer fra eksterne udbydere;

 

4.7.2 via deaktivering af cookies til conversion-tracking ved at du indstiller din browser, så cookies fra domænet " https://www.google.com/ads/ " blokeres, https://www.google.dk/settings/ads , hvorved denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies;

 

4.7.3 via deaktivering af udbyderens interesserelaterede annoncer, der er en del af selvreguleringskampagnen "About Ads", via linket http://www.aboutads.info/choices , hvorved denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies;

 

4.7.4 via permanent deaktivering i dine browsere Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på linket http://www.google.com/settings/ads/plugin . Du skal være opmærksom på, at du i så fald ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud.

 

4.8 Det retlige grundlag for behandlingen af dine data er art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vores legiti-me interesse i at bruge DoubleClick by Google er for det første en visning af reklamer, der inte-resserer brugerne, og for det andet med henblik på markedsføring. Hvis du har brug for yderli-gere oplysninger om den interesseafvejning, der skal foretages iht. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR, bedes du kontakte os på de ovennævnte kontaktoplysninger.

 

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1 Denne hjemmeside bruger endvidere værktøjerne AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista og Sizmek:

 

4.9.2 Disse værktøjer bruger cookies for at vise relevante annoncer for brugerne, forbedre rapporterne vedr. kampagnernes effektivitet eller undgå, at en bruger ser de samme annoncer flere gange. Via en cookie-ID registrerer værktøjerne, hvilke annoncer der vises i hvilken browser og kan dermed ved aktivering af funktionen Frequency Capping hindre, at de vises flere gange. Iht. de eksterne udbydere indeholder værktøjernes cookies ingen personoplysninger.

 

4.9.3 På grundlag af de brugte værktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med serveren hos den pågældende eksterne udbyder. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af dataene, der indsamles ved, at dette værktøj bruges og informerer dig derfor iht. vores bedste viden: Via integreringen modtager den eksterne udbyder den information, at du har åbnet den pågældende del af vores internetside eller har klikket på en af vores annoncer.

 

4.9.4 Vi bruger disse værktøjer på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR for at vise reklamer, der interesserer dig, og med henblik på markedsføring. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om den interesseafvejning, der skal foretages iht. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR, bedes du kontakte os på de ovennævnte kontaktoplysninger.

 

4.9.5 Du kan få yderligere informationer om værktøjerne, der nævnes under dette punkt, på https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy , http://www.themig.com/en-us/privacy.html , https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/ , https://www.plista.com/about/privacy/ , https://www.sizmek.com/privacy-policy/ .

 

4.10 Du kan hindre at blive inddraget i tjenesterne AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista og Sizmek på forskellige måder:

4.10.1 ved hjælp af relevant indstilling af din browser-software; undertrykkelsen af eksterne cookies medfører især, at du ikke får annoncer fra eksterne udbydere;

 

4.10.2 via deaktivering af cookies til conversion tracking ved at du indstiller din browser, så cookies fra domænerne www.appnexus.com , www.themig.com , https://site.adform.com , www.plista.com , www.sizmek.com blokeres;

 

4.10.3 via deaktivering af udbyderens interesserelaterede annoncer, der er en del af selvreguleringskampagnen "About Ads", via linket http://www.aboutads.info/choices , hvorved denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies;

 

4.10.4 via permanent deaktivering i dine browsere Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på linket http://www.google.com/settings/ads/plugin . Du skal være opmærksom på, at du i så fald ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside.

 

4.11 Facebook Custom Audiences og pixels

4.11.1 Hjemmesiden bruger også remarketing-funktionen "Custom Audiences" fra Facebook Inc. På den måde kan brugerne af hjemmesiden se interesserelaterede annoncer i forbindelse med et besøg på det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der bruger samme metode ("Facebook-ads"). Vi bruger Custom Audiences og sporing via pixels til at vise dig reklamer, der er interessante for dig, og for at gøre vores hjemmeside endnu mere interessant for dig.

 

4.11.2 På grundlag af de brugte marketing-værktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med serveren hos Facebook. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af dataene, der indsamles ved, at Facebook bruger dette værktøj og informerer dig derfor iht. vores bedste viden: Ved at integrere Facebook Custom Audiences modtager Facebook den information, at du har åbnet den pågældende hjemmeside på vores internetside eller har klikket på en af vores annoncer. Hvis du er registreret ved en af Facebooks tjenester, kan Facebook knytte besøget til din konto. Også selvom du ikke er registreret hos Facebook, eller du ikke er logget på, er der mulighed for, at Facebook får oplyst din IP-adresse og gemmer den.

 

4.11.3 Funktionen "Facebook Custom Audiences" kan deaktiveres via relevant indstilling af din browser eller for brugere, der er logget ind, på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ .

 

4.11.4 Det retlige grundlag for behandlingen af dine data er art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vores legitime interesse i at bruge dette værktøj er at gøre det muligt at udsende reklame, der har interesse for brugerne. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om den interesseafvejning, der skal foretages iht. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR, bedes du kontakte os på de ovennævnte kontaktoplysninger.

 

4.11.5 Yderligere informationer om databehandlingen via Facebook findes på https://www.facebook.com/about/privacy .

 

4.12 Cookies

4.12.1 Ud over de cookies, der nævnes i punkt 4.4 til 4.11, bruger denne hjemmeside andre cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i en cache i din browser. Føl-gende cookies bruges kun af os til at sikre udførelsen eller formidlingen af de ydelser, du bruger, iht. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vores legitime interesse ved databehandlin-gen ligger i at optimere hjemmeside-indstillingerne til den slutenhed, du bruger, og at tilpasse brugeroverfladerne. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om den inte-resseafvejning, der skal foretages iht. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR, bedes du kontakte os på de ovennævnte kontaktdata. Følgende typer cookies, hvis omfang og funkti-onsmåde beskrives i det følgende, bruges på denne hjemmeside:

 • Midlertidige cookies (læs mere 4.12.2)
 • Permanente cookies (læs mere 4.12.3)

 

4.12.2 Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Dette omfatter især sessions-cookies. De gemmer en såkaldt sessions-ID, ved hjælp af hvilken forskellige forespørgsler fra din browser kan knyttes til den fælles session. På den måde kan din computer genkendes, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Sessions-cookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.

4.12.3 Permanente cookies slettes automatisk efter en specificeret periode, der kan være forskellig fra den ene cookie til den anden. Du kan altid slette cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.

4.12.4 Du kan konfigurere dine browser-indstillinger iht. dine ønsker og f.eks. acceptere cookies fra tredjemand eller afvise alle cookies. Du skal være opmærksom på, at du så eventuelt ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside.5 Indsamling og -behandling af frivilligt oplyste data

På vores hjemmeside har du mulighed for at give os data om din person frivilligt. Disse data, inkl. personoplysninger, bruger vi til følgende formål:

5.1 Til afvikling af kontraktlige forhold samt til behandling af dine forespørgsler eller dine bestillinger har vi brug for dine personoplysninger (f.eks. efternavn, fornavn, e-mailadresse og adresse). Vi indsamler disse data for at kunne levere vores ydelser til dig og gennemføre det kontraktlige forhold med dig. Det retlige grundlag herfor er art 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis vi som tidligere beskrevet behandler dine data med henblik på at stille vores ydelser til rådighed og til at opfylde det kontraktlige forhold, er du kontraktuelt forpligtet til at stille disse data til rådighed. Uden disse data er vi ikke i stand til at stille vores tjenester til rådighed, ligesom vi heller ikke kan opfylde det kontraktlige forhold med dig på korrekt vis.

5.2 Vi bruger desuden dine data som beskrevet i denne databeskyttelseserklæring til reklameformål, især med post eller i form af e-mail-newsletters, til kunderundspørger eller etablering af kontakt, f.eks. via sms eller telefon. Det retlige grundlag for dette er vores legitime interesse iht. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR med henblik på reklametiltag, der er relevante for dig. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om den interesseafvejning, der skal foretages iht. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR, bedes du kontakte os på de ovennævnte kontaktdata. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine data bruges til reklameformål. Detaljer om din ret til indsigelse findes i [punkt 9] i denne databeskyttelseserklæring.

5.3 Hvis vi iht. lokale love i enkelte lande er forpligtet til at indhente dit samtykke på forhånd til de nævnte reklametiltag, gør vi det naturligvis. Det retlige grundlag for behandlingen af dine data er i så fald dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR). Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Du bedes henvende dig til os på de ovennævnte kontaktmuligheder eller følge anvisningerne i vores reklamemeddelelser. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, berøres lovligheden af den bearbejdning, der er foregået som følge af samtykket, ikke. Du er ikke forpligtet til at stille os dine data til rådighed til reklameformål. Uden disse data er vi dog ikke i stand til at sende dig reklamer.

6 Overdragelse af dine data til tredjemand

Som udgangspunkt overdrages dine personoplysninger uden dit udtrykkelige foregående sam-tykke kun til tredjemand i følgende tilfælde:

6.1 Til retsforfølgelse

Hvis det kræves til opklaring af ulovlig brug af vores tjenester eller til retsforfølgelse, overdrages personoplysninger til de retshåndhævende myndigheder og evt. til den skadelidte tredjemand. Dette sker dog kun, hvis der er konkrete indicier på en ulovlig eller ukorrekt adfærd. En overdragelse kan også finde sted, hvis det er nødvendigt for at gennemføre brugsbetingelserne eller andre aftaler. Vi er desuden juridisk forpligtet til at give oplysninger til bestemte offentlige organer på anmodning. Det drejer sig om retshåndhævende myndigheder, myndigheder, der forfølger bødeovertrædelser, samt finansmyndigheder.

Overdragelsen af disse data sker på basis af vores legitime interesse i at bekæmpe misbrug, i at forfølge strafbare handlinger og i at sikre, fremsætte og gennemføre fordringer, art. 6 stk. 1 litra f i GDPR. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om den interesseafvejning, der skal foretages iht. art. 6 stk. 1 litra f i GDPR, bedes du kontakte os på de ovennævnte kontaktoplysninger.

6.2 Databehandlere

For at udføre serviceydelserne er vi henvist til at bruge kontraktligt tilknyttede eksterne virk-somheder og eksterne serviceudbydere ("databehandlere"). I så fald overlades personoplysninger til disse databehandlere, så de kan udføre den videre behandling. Der overføres også personoplysninger til andre selskaber i Geberit-koncernen. Disse databehandlere vælges nøje af os og kontrolleres regelmæssigt. Databehandlerne må kun bruge dataene til de formål, vi har oplyst, og forpligtes desuden af os til udelukkende at behandle dine data iht. denne databeskyttelseserklæring samt de relevante databeskyttelseslove.

Vi bruger især de følgende databehandlere:

6.2.1 Andre Geberit selskaber med hovedsæde i Schweiz til central kundeadministration og ordreafvikling

6.2.2 Andre Geberit selskaber med hovedsæde i Schweiz til udførelse af IT-serviceydelser til andre koncernselskaber

6.2.3 Logistikudbydere til forsendelse af de produkter, du har bestilt hos os, af marketingdokumenter eller andre genstande til dig

6.2.4 Betalingstjenesteudbydere til afvikling af f.eks. dine betalinger til os eller omvendt

6.2.5 Serviceudbydere til monteringsarbejde eller after-sales-service

6.2.6 Serviceudbydere til forsendelse af newsletters eller udførelse af kunderundspørger

6.2.7 IT-serviceudbydere til levering af soft- og hardware samt til udførelse af vedligeholdelsesarbejde

Overladelse af data til databehandlerne sker på grundlag af art. 28, stk. 1, i GDPR, subsidiært på grundlag af vores legitime interesse i de økonomiske og tekniske fordele ved at bruge specialiserede databehandlere og den omstændighed, at dine rettigheder og interesse i beskyttelse af dine personoplysninger ikke vejer tungest, jf. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om den interesseafvejning, der skal foretages iht. art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR, bedes du kontakte os på de ovennævnte kontaktoplysninger.

7 Dine rettigheder

7.1 Du har følgende rettigheder i forbindelse med, at dine personoplysninger behandles af os. For at håndhæve dine rettigheder bedes du sende os en skriftlig anmodning til de ovennævnte kontaktmuligheder eller på følgende e-mailadresse: dataprotection@geberit.com .

7.2 Ret til indsigt

Du har til enhver tid ret til på anmodning at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig inden for rammerne af art. 15 i GDPR.

7.3 Ret til berigelse eller sletning

Du har ret til at kræve, at personoplysninger, der vedrører dig, slettes under de forudsætninger, der beskrives i art. 17 i GDPR. Disse forudsætninger foreskriver især en ret til sletning, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er indsamlet eller på andre måder behandlet. En udøvelse af denne rettighed iht. art. 17, stk. 3, i GDPR er især begrænset, hvis vi har brug for dine data til opfyldelse af en retlig forpligtelse eller til håndhævelse af retlige krav.

7.4 Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen iht. art. 18 i GDPR. Denne rettighed gælder især, hvis nøjagtigheden af dine personoplysninger er bestridt mellem dig og os i den periode, der kræves for at verificere rigtigheden, og i tilfælde af, at du anmoder om begrænset behandling i tilfælde af en eksisterende ret til sletning i stedet for sletning; endvidere i tilfælde af at dataene ikke længere er nødvendige til vores formål, men du har brug for dem med det formål at hævde, udøve eller forsvare retlige krav, samt hvis en vellykket udøvelse af en uoverensstemmelse mellem os og dig stadig er bestridt. Hvis behandlingen af dine data derfor er blevet begrænset, må de kun behandles i undtagelsestilfælde, f.eks. hvis du har givet samtykke til det, eller hvis det er nødvendigt til håndhævelse af retlige krav.

7.5 Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen

Af grunde, der vedrører din særlige situation, har du i henhold til art. 21 i GDPR til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på art. 6, stk. 1, litra e eller f i GDPR. Vi ophører med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise, at der er vægtige legitime grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

7.6 Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personlysninger fra os, som du har stillet til rådighed for os, i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format iht. art. 20 i GDPR. Dette forudsætter, at databehandlingen er baseret på dit samtykke, og at den sker ved hjælp af automatiske processer.

7.7 Ret til at klage hos de relevante databeskyttelsestilsynsmyndigheder

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsskat, hvor du opholder dig, hvor din arbejdsplads ligger, eller på stedet for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i modstrid med den gældende databeskyttelseslovgivning. Tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for os, er Datatilsynet. Du kan bruge følgende e-mailadresse til e-mail-kommunikationen med tilsynsmyndighederne: dt@datatilsynet.dk8 Sletning af dine data

Generelt sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til de formål, som vi har indsamlet eller brugt dem til iht. de foregående punkter. Hvis data skal gemmes af juridiske årsager, blokeres de. Dataene står således ikke længere til rådighed til videre anvendelse. Hvis du ønsker yderligere informationer om vores frister for sletning og lagring, bedes du henvende dig til den ansvarlige i punkt 2 under de oplyste kontaktdata.

9 Ændring af formålet

Behandling af din personoplysninger til andre end de beskrevne formål sker kun, hvis det tillades af en retsforskrift, eller hvis du har givet samtykke til det ændrede formål for databehandlingen. I tilfælde af videre behandling til andre formål end de, som dataene oprindeligt er blevet indsamlet til, informerer vi dig inden den videre behandling om disse andre formål og stiller dig alle yderligere relevante informationer til rådighed.

10 Automatiske individuelle afgørelser eller foranstaltninger til profilering

Vi bruger ingen automatiske behandlingsprocesser til at træffe en afgørelse – inklusive profilering.

11 Ændringer af denne databeskyttelseserklæring

Den aktuelle version af denne databeskyttelseserklæring kan altid hentes på www.ifo.dk/databeskyttelse

Version: Maj 2018