GARANTI

Gem altid din kvittering

Ifö garanterer, at vi skal afhjælpe enhver defekt i varerne som følge af fejlbehæftet design, materialer eller udførelse, der fremkommer inden for en periode på to år fra Ifös levering. I henhold til garantien skal Ifö erstatte de defekte varer eller dele ved at levere tilsvarende eller tilsvarende varer eller dele til køberen uden omkostninger.


Eventuelle udgifter i forbindelse med transport og installation betales af køber. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes defekt eller ukorrekt installation, vedligeholdelse, brug eller reparation eller mangler, der stammer fra perioden efter levering af varerne. Derudover dækker garantien ikke defekter i forbindelse med urenheder i vand eller anden normal slitage. Ifö er ikke ansvarlig for varernes egnethed til den brug, som køberen har til hensigt.