Konkurrencevilkår

Ifö badeværelseskonkurrence

1. Generel information, arrangør af konkurrencen

1.1 Ifö’s badeværelseskonkurrence administreres af Geberit A/S og afholdes på Facebook, hvor der ved lodtrækning foretaget af Geberit via et tredjepartsværktøj vil findes én tilfældig vinder. Alle, der kommenterer Facebookpostet med et billede af sit kæledyr, vil automatisk deltage i konkurrencen og lodtrækningen (vil herefter benævnes ”deltager”).

Den lokale kampagne organiseres lokalt af Geberit Danmark, Lægårdsvej 26, 8520 Lystrup (Geberit A/S), marketing.dk@geberit.com og offentliggøres af Geberit A/S på sociale medier.

1.2 De komplette juridiske oplysninger om Geberit A/S kan ses her: https://www.ifo.dk/impressum

2. Ret til at deltage

2.1 Deltagelse er frivillig og gratis. Alle fysiske personer på 18 år eller ældre, som er bosiddende i Danmark er velkommen til at deltage: Medarbejdere i Geberit koncernen eller deres familiemedlemmer må ikke deltage i konkurrencen.

2.2 Deltagere kan deltage flere gange i konkurrencen ved at dele flere billeder i kommentarfeltet i så fald vil deres chancer for at vinde forøges. Tredjeparter, der ikke opfylder konkurrencevilkårene, er udtrykkeligt udelukket fra at deltage.

2.3 Konkurrencen løber fra den 20.03.2023 til den 02.04.2023. Deltagelse er kun mulig i konkurrenceperioden.

3. Fremgangsmåde

3.1 For at deltage i konkurrencen skal deltagerne dele et billede af deres kæledyr på badeværelset i kommentarfeltet på den pågældende konkurrencepost på Ifö Danmarks Facebookside. Det er tilladt at like, dele og tagge andre i postet, men dette er ikke et krav for deltagelse i konkurrencen.

3.2 Ved konkurrencens afslutning udvælger Geberit A/S vinderen tilfældigt ud fra alle deltagere. Vinderen bliver underrettet af Geberit A/S via konkurrencepostet på Facebook og vil blive bedt om at sende en privatbesked via Facebook Messenger med kontaktinformation og herefter en opfølgende mail til marketing.dk@geberit.com

4 Præmier

4.1 Der er 1 præmie, som består af et cashback pengebeløb svarende til maksimalt 15.000 kr. Vinderen kan indfri cashback rabatten ved at købe et hvilket som helst Ifö produkt, herunder men ikke begrænset til badeværelsesmøbler, toiletter, spejle og bruseløsninger fra Ifö, fra en autoriseret VVS-installatør efter eget valg og skal blot indsende fakturaen med udspecificerede priser inkl. moms til Geberit A/S (for kontaktoplysninger se sektion 1) inkl. bankoplysninger. Vinderen vil få refunderet beløbet og maksimalt præmiebeløbet på 15.000 kr. Cashback pengebeløbet gælder kun køb af Ifö produkter og inkluderer således ikke montering af produkterne. Vinderne kan indsende deres faktura frem til den 31.12.2023. Alle faktura, der modtages efter denne dato, vil ikke blive taget i betragtning, selv hvis en del af præmiebeløbet ikke er blevet udbetalt.

4.2 Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller på anden måde ombyttes. Således er vinderen af cashback præmiebeløbet ikke berettiget til kontantudbetalinger uden at indsende deres faktura. Vinderen er heller ikke berettiget til nogen form for udbetaling efter udløbsdatoen. Faktura i forbindelse med cashback præmiebeløbet skal indsendes af vinderen, men må gerne uddeles til tredjepart.

4.3 Geberit A/S vil overføre cashback præmiebeløbet uden omkostninger. Hvis en præmie ikke kan leveres, eller vinderen ikke reagerer vil præmien fortabes, og en ny vinder vil blive udvalgt. Geberit er på ingen måde forpligtet til at undersøge sagen nærmere.

5. Sociale medier

Geberit A/S vil via Ifö Danmarks Facebookside offentliggøre vinderens fornavn, forkortede efternavn samt by på www.ifo.dk samt Ifö Danmarks Facebookside. Denne konkurrence er på ingen måde sponsoreret af, administreret af eller på anden måde associeret med Facebook.

6. Tidlig afslutning, udelukkelse

6.1 Geberit forbeholder sig ret til at annullere eller afslutte konkurrencen til enhver tid uden forudgående varsel og uden yderligere begrundelse. Dette gælder særligt i tilfælde, hvor gennemførelse på behørig vis ikke kan garanteres på grund af tekniske eller juridiske årsager. Deltagerne er ikke berettiget til at fremsætte krav mod Geberit i sådanne tilfælde.

6.2 Geberit forbeholder sig ret til at udelukke personer fra at deltage i kampagnen, fx hvis konkurrencevilkårene ikke overholdes.

6.3 Geberit forbeholder sig ret til at ændre i konkurrencevilkårene, eller at forlænge eller forkorte konkurrenceperioden, såfremt der er objektive grunde for at gøre dette, og ændringen er forholdsmæssig. Geberit forpligter sig til at oplyse alle nye regler eller betingelser i forbindelse med denne konkurrence.

7. Databeskyttelse

7.1 Geberit A/S vil via kommentarfeltet til konkurrencepostet på Facebook, hvor deltagerne har indsendt deres billede, indsamle, opbevare og behandle deltagerens navne med det formål at gennemføre konkurrencen og trække en vinder.

7.2 Gennem deltagelse i kampagnen accepterer deltagerne, at deres personoplysninger behandles som angivet ovenfor. Det juridiske grundlag for ovenstående udgøres af deltagerens samtykke som angivet i artikel 6, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og såfremt deltageren vinder, udgøres det af kontraktopfyldelse i henhold til artikel 6, stk. 1 litra b i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Ved deltagelse forpligtes deltagerne på ingen måde til at modtage nyhedsmails fra Ifö og/eller Geberit A/S. Geberit A/S vil opbevare vinderens personoplysninger med henblik på at udlevere præmien. Personoplysninger på alle andre deltagere vil ikke blive opbevaret.

7.3 Personoplysninger vil blive slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for det pågældende formål.

7.4 Yderligere oplysninger om, hvordan personoplysninger behandles, er beskrevet i databeskyttelseserklæringen på www.ifo.dk eller mere konkret på https://www.ifo.dk/databeskyttelse/ for Ifö.

8. Diverse

8.1 Såfremt en eller flere bestemmelser under disse vilkår og betingelser er eller skulle blive helt eller delvist juridisk ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser, eller derudover skal lovgivningen finde anvendelse.

8.2 Ved at deltage i kampagnen accepterer deltagerne konkurrencevilkårene.