Når gulvafløbet på badeværelset lugter

Der er to primære årsager til, at der kommer dårlig lugt fra afløbet i badeværelset:

1. Der mangler vand i vandlåsen

Når et afløb har en vandlås, er det for at undgå, at lugten fra kloakken trænger op igennem afløbet og ud i badeværelset. Der skal stå vand i låsen for at den virker, da det er vandet der spærrer for lugten af kloak fra vandlåsen.

Hvis et afløb med vandlås ikke anvendes jævnligt, vil vandet i vandlåsen fordampe. Dermed er der direkte hul igennem til kloakken. Du fjerner den dårlige lugt fra afløbet ved at sørge for, at der igen er vand i vandlåsen.

I brusenichen kan du hælde et par liter vand ned i afløbet. Er det toilettet der lugter af kloak, kan du skylle ud og få fyldt vand i vandlåsen igen.

2. Bakterier

Selvom afløbet er monteret med en rist der opsamler hår og skidt, ofte sæberester, vil der altid ryge noget igennem risten. Det der passerer gennem risten, bliver opsamlet i vandlåsen. Det giver grobund for bakterievækst, der kan give den ubehagelig lugt fra gulvafløbet.

Løsningen her er simpelthen at få rengjort vandlåsen under gulvristen. Du skal have fjernet det snavs og skidt der har samlet sig i vandlåsen. Det kan du for eksempel gøre ved at spule vandlåsen med bruseren.

Når vandlåsen er rengjort, kan det være en god ide også at rengøre den med Rodalon, andet desinfektionsmiddel, eller kogende vand, så man får stoppet bakterievæksten.

For at forebygge lugt fra vandlåsen, kan du med fordel rense risten i badet for synlige hår hver gang nogen har været i bad.

Rensning af hårfanger i brusekabine

Ifö Showerama brusekabiner er udstyret med en hårfanger, der forhinder håret i at komme ned i afløbet.

Se her, hvordan du renser den  (153 KB)