Hvordan stopper jeg et løbende toilet?

Det første du kan gøre for at stoppe et løbende toilet er at lukke for vandet. Men det løser kun problemet nu og her. Så derfor er det vigtigt, at du finder årsagen til, hvorfor dit toilet løber.

Når du skal reparere et løbende toilet afhænger arbejdsgangene af, hvilket toilet du har. Er det et gulvstående toilet, hvor cisternen er nem at komme til? Eller er det et indbygget toilet der løber, hvor cisternen er gemt væk i væggen?

Nedenfor finder du en guide til, hvad du skal gøre, når dit toilet løber.

Hvorfor løber mit toilet?

Det er ofte en af disse tre grunde, der er årsagen til at toilettet løber:

  • Der er for meget kalk i cisternen
  • Pakningen på udløbsventilen er utæt
  • Skylleventil eller indløbsventilen er defekt

Grunden til at toilettet løber skal oftest findes der, hvor vandet kommer ind i cisternen på dit toilet, eller der hvor vandet løber ud igen. Hvilket sted det er, kan du hurtigt finde ud af ved at lukke for vandtilførslen. Hvis toilettet stadig løber, er der tale om en utæt pakning på udløbsventilen.

Løber vandet efter at cisternen er fyldt op, er der enten kalk i mekanikken i cisternen eller toilettets indløbsventil er defekt.

Er du i tvivl om, hvorfor dit Ifö toilet løber anbefaler vi, at du kontakter din lokale VVS-installatør.

Hvordan stopper man et toilet, der løber?

Når du skal stoppe et toilet der løber, skal du have adgang til cisternen. Lige meget hvilken årsag der er til at toilettet løber, er det i cisternen løsningen er.

Adgang til cisternen afhænger af, om du har et gulvstående eller et vægmonteret toilet. Men herefter er fremgangsmåden ens.

Hvordan åbner man et gulvstående Ifö toilet?

Når du vil åbne cisternen på et gulvstående Ifö toilet, skal du enten bruge en skruetrækker eller en Ifö cisternenøgle.

  • Luk for vandet – de fleste nyere toiletter har en stop ventil ved toilettet
  • Fjern skruerne under cisternekappen
  • Åben skylleknappen løs den blå doseringsstang, og løft begge dele af
  • Nu kan du tage hele ydre cisternen af toilettet

Se videoen om afmontering af cisternekappe her. Afmonteringen gælder både for Spira og Spira Art, samt Ifö Sign toiletter.

Hvordan åbner man cisternen på et væghængt toilet?

Har du et væghængt toilet, der løber, skal du også have adgang til cisternen. På et væghængt toilet med skjult cisterne får du adgang via betjeningspladen/skylleknappen.

Du skal starte med af afmontere skylleknappen. Se i vores video, hvordan du gør.


Udskiftning af skylleventil, indløbsventil eller bundpakning

Løber dit toilet pga. en defekt i skylleventil, indløbsventil eller bundpakning skal delen enten renses eller udskiftes.

Har du et toilet af ældre dato og oplever at toilettet løber gentagende gang, skal du overveje at investere i et nyt toilet.

Udskiftning af bundpakning

Løber toilettet efter du har lukket for vandet, kan det være pakningen på udløbsventilen der skal skiftes. Se hvordan du gør her.

Udskiftning af indløbsventil

Løber vandet efter at cisternen er fyldt op, kan det være, at toilettets indløbsventil er defekt, eller skal renses. Er ventilen defekt er det oftest gummipakningen der er mørnet. Se videoen om, hvordan du renser eller udskifter indløbsventilen.

Det kan være en god ide at tømme cisternen for vand inden ud går i gang.

Du kan finde flere vejledninger til at reparere dit Ifö toilet på Ifö's YouTube-kanal


Toilet løber pga. tilkalkning

Løber dit toilet på grund af kalk i cisternen, kan en løsning være at afkalke toilettet. Kalk i cisternen skyldes ofte at drikkevandet i området er meget hårdt.

Hvis kalk er årsagen til, at dit toilet løber, kan du se at skylleventilen har svært ved at flyde og bevæge sig.

Utæthed mellem skål og cisterne på Ifö Sign

Vand omkring toilettet kan også skyldes utæthed mellem skålen og cisternen grundet en vandfordeler, der er hoppet af.

Se vores vejledning til at løse problemet

Få dit toilet repareret hurtigt og korrekt

Det er vigtigt hurtigt at få repareret et løbende toilet, da din vandregning kan blive stor, hvis toilettet løber i længere tid ad gangen. Derudover er både lyden af et løbende toilet ret irriterende, ligesom det kan gøre at skyllet ikke er kraftigt nok, når man skyller ud.

Er du i tvivl om årsagen til at dit toilet løber, anbefaler vi altid, at du kontakter en professionel vvs-installatør. Vælger du selv at reparere dit toilet, og udførelsen ikke lavet korrekt dækker din garanti ikke længere.