Juridisk information:

Ansvarsfraskrivelse

Geberit (Ifö) er glad for dit besøg på denne hjemmeside og for din interesse for Geberits og Ifö's produkter og systemer. Bemærk venligst den følgende ansvarsfraskrivelse.

Databeskyttelse

Sikkerheden for dine personoplysninger er yderst vigtig for Geberit. Vi behandler de data, som vi bliver betroet, meget forsigtigt, med streng fortrolighed og i overensstemmelse med de juridiske krav. Vores databeskyttelseserklæring har til hensigt at give dig helt klar information om, hvilken slags data vi indhenter, behandler og gemmer og til hvilket formål.

Copyrights

© Copyright Geberit. Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, animationer, videoer, lydfiler og andre objekter, såvel som deres layout på hjemmesiden er underlagt ophavsret og andre beskyttelseslove.

Denne hjemmesides indhold må ikke kopieres til kommerciel anvendelse, distribueres, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Geberit. Bemærk, at nogle billeder på hjemmesiden er underlagt tredjeparts ophavsret.

Varemærker

Hvis ikke angivet på anden vis, er alle varemærker på denne hjemmeside underlagt Geberits varemærkerettigheder. Dette gælder særligt for mærkevarer, logoer og emblemer.

Licenser

Geberit ønsker at præsentere en innovativ og informativ hjemmeside. Den intellektuelle ejendom på denne er beskyttet, inklusive patenter, mærkevarer og ophavsret. Der gives ingen licenser via denne hjemmeside til anvendelsen af Geberits eller tredjeparts intellektuelle ejendom, medmindre dette udtrykkeligt er angivet på anden vis.

Ansvar

Geberit skaber og opdaterer indholdet præsenteret på vores hjemmeside med den størst mulige omhu. Vi giver dog ingen garanti for, at indholdet er præcist, opdateret og komplet. Ethvert ansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte fra anvendelsen af hjemmesiden, udelukkes i den udstrækning, loven tillader det.

Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af skade på liv, lemmer og helbred eller i tilfælde af skade forårsaget af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra Geberits side.

Geberit påtager sig intet ansvar for den tekniske funktionalitet (især fravær af virus) og indholdet af tredjeparts hjemmesider, som hjemmesiden refererer eller linker til.